Како је весела врба постала жалосна, Камен 7. мора, Чаробно перо и др. бајке

Бајке за лаку ноћ

БАЈКЕ ЗА ЛАКУ НОЋ, Мали Немо, 2008.

БАЈКЕ ЗА ЛАКУ НОЋ - 2008

Јунак бајки за лаку ноћ може да постане свако од нас... Да ли ће јунаци успети да испуне све задатке и реше све проблеме, шта се заиста догађало на путу "преко седам мора и седам гора" сазнаћете у овој занимљивој и надасве читљивој књизи. Књига је награђена ДОСИТЕЈЕВИМ ПЕРОМ, 2. наградом највећег на свету - жирија дечје публике ДОСИТЕЈ, за 2008.годину, у категорији за млађи школски узраст (библиотеке града Београда, библиотеке „Доситеј Обрадовић“, Организације пријатељи деце и Центра за културу Вождовац). 

___________________________________________________________________________________

Библиотека БИБЕРЧЕ - Главни уредник: Милан Орлић - Уредник: Мр. Милена Стојановић - Књигу препоручују: Милан Орлић, Мр. Милена Стојановић - Издавач: "MaliNemo" Панчево - Лектура и коректура: "MaliNemo" - Дизајн: "MaliNemo" - Штампа: "MaliNemo" Панчево - Тираж: 300 примерака - ISBN 978-86-7972-026-9