РАДОСНИЦА, АНП "ЕМПИРЕЈ" Београд, 2005.

ШТА СВЕ ВИДЕ ДЕЧИЈЕ ОЧИ

Лела Марковић је песник осећајности. Она гаји у себи неку танану жицу, помоћу које препознаје дечју душу, идентификује њене вибрације и изналази изражајна средства, помоћу којих парира дечјим жељама и прохтевима. Руку на срце, није баш ни лако изаћи на крај са Маријом која је категорична у својим захтевима, нарочито не у песми. Уместо да положи оружје и купи јој тај толико жељени сокић, Лела препушта одговор својој девојчици, која решава ствар својим јетким питањем: “Је л` хоћеш да се свађамо у парку?!” Она уме аналитички да посматра дете и да оком психолога запази како деца одрастају и како се у том одрастању праве важна. То се пластично види у песми “Прва представа”, кад дечак, који је са татом ишао у позориште, у току једне позоришне представе одрасте и каже: “... тати руку / Не хтедох да дам, / Чим идем у позориште - / Одрастао сам “. Лела преузима на себе, поред васпитања, и тешку улогу образовања детета. То чини изворно, попут народног ствараоца, путем загонетке. Тај начин образовања је ненаметљив и можда је то најлакши пут да се дете упозна са спољашњим светом који нас окружује. Поред свега наведеног Лела Марковић уме лепо да приповеда. Прича: “Како је весела врба постала жалосна”, и још неколико бајки, показују лепоту говора и начин како списатељица уме да посматра свет дечјим очима, и све то што види да искаже хумористичним језиком.

Дечје “провале”, које потичу из најранијег детињства, назавао сам “Дечјим офуризмима”, јер су исказани чистим, наивним језиком једног безазленог детета, као да су нађени у књизи: “Оловка пише срцем”.

Овде ће, вероватно, свако дете пронаћи себе.

Милорад Калезић

 


ЕДИЦИЈА ЧУДОТВОРНА СИЛА - Издавач: АНП "ЕМПИРЕЈ" Београд- Главни уредник: Срђан Симеуновић СЕНДАН - Рецензент: Милорад Калезић, књижевник - Компјутерска обрада текста: Радислав Јовић - Илустрације на корицама: Павле и Марија Ставретовић - Штампа: СЗГР "ЈОВАН" Београд - Тираж: 500 примерака