У ПОТРАЗИ ЗА СОБОМ, Дом културе, Призрен, 1997.

Запис о књизи поезије "У ПОТРАЗИ ЗА СОБОМ"

„Сретнимо се вечерас 
и не раздвајајмо се више“


Кад песник сазри до те мере да све што је написао треба да смести међу корице прве књиге, знак је да је стигао до пресудног момента у свом раду. Тако је и са младом песникињом Лелом Ставретовић, која је испоштовала сва неписана правила у животу поетеса: од записивања првих стихова које ће касније уобличити у песму, до настајања песама различитог стила као резултат емоција које су, свака понаособ, остављале писани траг проживљеног. Дружећи се са другим песницима у Књижевном клубу Ђуро Салај, чији је члан, и представљањем својих песама, Лела Марковић је полако налазила потврду свог писања. На обавезе друге природе - породица, посао, завршетак студија на Правном факултету у Београду и рођење сина првенца Павла - нису омеле песникињу да пише и ради на првој књизи. Зато, није случајно што је својој књизи и дала наслов « У потрази за собом » по истоименој песми по којој, у последњој строфи, дефинитивно распознајемо младу поетесу: 

«Како напустити снове,
како наћи снагу
за нову веру у себе?»

Те недоумице и упитаности пред « оним иза» има у готово свим њеним песмама. Суочена са животом, Лела Ставретовић се, попут неизлегнутог пилета, бори са љуском, разбија је и у страху да не изгуби онај - само њен - мајушни простор, обазриво, широм отворених очију и наглашеном унутрашњом зебњом, промаља главу. Тако треба читати и разумети њене стихове. Књига је подељена у три циклуса: После дуге пловидбе пустим светом, Да је бар овог часа и Стрепња од оног што доноси јутро. У првом и трећем циклусу песникиња даје слику својих унутрашњих питања и просто « од-мерава » реакцију оних коме су упућени. На јасан и врло читљив начин Лела Ставретовић у свим песмама оба циклуса поставља себи (и другима) питања « чему » и « зашто» и, има ли смисла делити себе на оно у теби са оним опипљивим и стварним. Из тих стихова њене очи провирују, без мицања усана. Нема реч на папиру – а тако гласна! Подела на други циклус ДА ЈЕ БАР ОВОГ ЧАСА, је песма, сама по себи, а кроз друге две Лела Ставретовић нам дочарава колорит југа:

«Свако вече
под јоргован ће седнем,
у пенџере твоје
тад ће погледнем.»


Читалац и сам може да осети носталгију у души за Призреном, градом у котлини под Шаром и да, и њему пред очима засветлуца призор:

«Како мараму разврзујеш
косе своје размрсујеш
зулум у срце ће направиш моје
ако не отвориш теј пенџере твоје.»

У стиховима ове књиге назире се оно што ће млада песникиња, свакако да нам подари у следећим песмама. Књигу У ПОТРАЗИ ЗА СОБОМ треба поздравити не само као прву књигу већ као прегршт исрених, дубоко проживљених емоција – нама датих.

10. марта 1997. у Београду

 

Гордан Матић Горди

књижевник

 


Лела Ставретовић: У ПОТРАЗИ ЗА СОБОМ – Издавач: Дом културе – Призрен - За издавача: Златко Маврић – Уредник: Мирољуб Марковић – Рецензент: Гордан Матић Горди -Лектор/Коректор: Станка Ватовић – Штампа: БЕРАТИ Призрен – Тираж:  600 примерака Регистровано у ЈАА - Ауторској агенцији за Србију 24.5.1995., К-64/95   - 68 стр.: 20 см - Ид=53189132